Státní televize nás sleduje

Myslela jsem, že je to jen jeden z mýtů, co se po městě šíří – dokud jsem ho sama neuviděla: Televizní detekční vůz. Je to tak – vládní kontroloři opravdu jezdí po anglických ulicích s patrolou speciálně upravených vozidel vybavených čidlem signálu lokální oscilace, který vysílá vaše zapnutá televize. A po kom že to vládní agenti tentokrát jdou? Po divácích televize, kteří nezaplatili koncesionářský poplatek.

Koncesionářský poplatek představuje hlavní zdroj příjmu veřejnoprávní BBC, která provozuje celostátní vysílání televize, rozhlasu a v posledních letech internetové zpravodajství. Pokud žijete ve Velké Británii a máte doma funkční televizor, pak musíte platit – ať už se díváte na BBC, či ne. A poplatky činí po posledním zvýšení 121 liber ročně.

Pokud jste státem uznaní za slepce, platíte poplatek jen v poloviční výši. Pokud je vám nad 75 let, vláda vám laskavě – vzhledem k tomu, že možnosti jiné zábavy jsou pro vás omezené – poplatek odpouští.

Pokud se stanete neoprávněným divákem, vstupujete na tenký led. Na všechny neplatiče je nyní nahlíženo jako na vinné, pokud neprokáží opak. Pokud nevlastníte televizi, budete to muset složitě dokazovat, a to opakovaně.

Odpor je marný. Na internetové stránce vztahující se k výběru koncesionářských poplatků se praví, že poslední technické možnosti zajišťují, „že je prakticky nemožné vyhnout se zaměření signálu“. Neplatící televizní diváci jsou bez milosti odhalováni a každý den je chyceno na 1200 lidí.

Pokusíte-li se sledovat večerníček tajně na samotě mimo dosah silnice – marná snaha. Kontroloři vás mohou navštívit osobně s detektorem signálu na zádech. Když vás zaměří, mohou vstoupit do vašeho domu a vyhledat televizor. Na svém webu televizní inkvizice sděluje, že disponuje databází občanů s 26 miliony adres. Prakticky každý měsíc zasílají do našich schránek výhružný dopis, že neplatící divák žijící na této adrese by mohl čelit pokutě až 1000 liber. Mnozí z osočených ale dávno nežijí. Jedna moje známá nedávno zemřela po dlouhé a těžké nemoci. Rok po její smrti jsou její příbuzní stále zahrnováni výhrůžkami koncesionářských inspektorů, kteří krouží kolem jejího nyní prázdného domku a sledují zda v něm někdo nesleduje televizi.

Je nám neustále opakováno, že BBC nám poskytuje kvalitní program bez reklam a nezávislé zpravodajství. Nestranné vysílání veřejnoprávní televize je samo o sobě hloupost. Pokud jde o kvalitu pořadů, od té doby, co se BBC zapojila do války s komerčními televizemi o podíl na sledovanosti, úroveň pořadů poklesla na opakování soutěží a receptářů. A jaký je výsledek této strategie? Letos na Velikonoce zaznamenala BBC 1 nejnižší sledovanost v historii, když měla jen 22,2 procenta diváků.

Zákaz reklam sice znamená, že jsme ušetřeni nabídky limonád a zubních past, nicméně BBC své výlučné postavení na trhu trvale zneužívá k sebepropagaci a neváhá nabízet vlastní knihy, časopisy, digitální kanály a rozhlasové pořady s nimiž konkuruje místním komerčním stanicím.

Nešťastní diváci s tím nemohou nic dělat a jen pozorují, že jim reklama přináší mnohdy vyšší užitek než spousta veřejnoprávních pořadů. Obhájci koncesionářského systému poukazují na zlatou éru, kdy byla BBC nejlepší stanicí na světě. Dnes má BBC potíže prodávat své pořady do zahraničí. Nedokáže přizpůsobit formát pořadů zahraniční poptávce – a podle amerických obchodníků s televizními pořady jsou televizní inscenace obsazeny příliš „ošklivými“ herci, takže je nemohou v Americe prodat. Naproti tomu v pořadech o přírodě jsme stále na světové špičce.

Televizní poplatek je přinejmenším anachronismem. „Zákon o bezdrátovém vysílání a telegrafu“ byl přijat v roce 1949, kdy byla BBC jediným poskytovatelem vysílání ve Velké Británii. Tehdy také neexistovala možnost signál kódovat, dneska je to samozřejmě možné. Proto by dnes nebyl problém, aby za BBC platili jen ti, kteří se rozhodou si její služby předplatit. Vzhledem k cenám srovnatelných stanic v kabelové nabídce by programy BBC mohly být lákavou volbou pro mnoho Britů.

Podle ministra kultury je BBC nejmilovanější institucí. To je možné. Ale televize by měla jít s kůží na trh a prokázat svoji popularitu na volném trhu v konkurenci s ostatními. Povinné zdanění formou koncesionářského poplatku je ve světě, kde existuje konkurence stanic, neospravedlnitelné.


 

Článek původně vyšel na www.techcentralstation.com