Kvalitné zapojenie rozvádzača v rodinnom dome
Domácnosť,  Služby

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome prenechajte na odborníkov

Život bez elektrickej energie už snáď ani nie je možný. V súčasnosti elektrickú energiu používame prakticky všade. V domácnosti ju využívame nielen v rodinnom dome ale aj v dielňach v hospodárskych budovách, v garáži, či prístrešku. Elektrické rozvody v rodinnom dome sa skladajú z troch základných častí – z elektrickej prípojky, elektromerového rozvádzača a domového rozvádzača. Zatiaľ čo do elektrickej prípojky a elektromerového rozvádzača nemá majiteľ žiadny prístup, domový rozvádzač je vo výlučnej starostlivosti domácich. Samozrejme odporúča sa akýkoľvek zásah do rozvodovej skrine prenechať na skúsených elektrikárov. Už zapojenie rozvádzača v rodinnom dome je mimoriadne zložité, preto je dôležité požiadať o pomoc skúsených odborníkov.

Umiestnenie rozvádzača v rodinnom dome

Cenovo dostupné zapojenie rozvádzača v rodinnom dome
Potrebujete pomoc pri zapojení rozvádzača v rodinnom dome?

O rozvodovej skrini sa hovorí, že je srdcom celého domu. Odtiaľ idú jednotlivé časti elektrického vedenia k zásuvkám alebo zástrčkám. Pri novej elektroinštalácii sa počíta aj so slaboprúdovými rozvodmi počítačovej siete, televízneho signálu, zabezpečovacieho systému alebo systému umelej inteligencie. V minulosti sa rozvádzač v rodinnom dome umiestňoval nad vchodové dvere, prípadne ku vchodovým dverám z vonkajšej strany. Umiestňovanie do vonkajšieho priestoru sa časom ukázalo ako nevhodné, vzhľadom k poveternostným podmienkam alebo aj kvôli vandalom. Pri projektovaní súčasných novostavieb sú už rozvádzače umiestňované do tzv. technických miestností, teda do miestností spolu s uzáverom vody, plynu, s bojlerom a podobne. K rozvádzaču musí byť zabezpečený trvale voľný prístup – 80 cm. Rozvádzač sa nesmie umiestňovať do obytných miestností, do špajze, na schodisko, do vstavaných skríň a podobne. Ak máte rozvádzač ešte so starými poistkami, je dobré zvážiť jeho výmenu. Súčasťou nových elektroinštalácií je napríklad aj prúdový chránič, ktorý súčasťou starých nebol. Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome je nevyhnutné prenechať  na odborníkov. Nielen že majú odborné vzdelanie, ale aj školenia, skúsenosti a náradie. Rozvádzač v novostavbách zostavuje elektrikár podľa nákresu v projektovej dokumentácii. Pri výmene rozvádzača sa riadi  súčasným stavom. V prípade že máte rozvádzač umiestnený von, pri jeho výmene je dobré aj jeho premiestnenie do vnútra domu. Ak hľadáte odborníkov, ktorí si so zapojením rozvádzača hravo poradia, navštívte nasledujúcu stránku, požiadajte o vypracovanie cenovej ponuky a dozviete sa viac informácií. https://www.i-elektrikar.sk/.