Profesionálne odvodnenie domu
Služby,  Stavebníctvo

Odvodnenie domu odstráni problémy so spodnou vodou

Súčasná doba a potreba vlastného bývania, najlepšie vo vlastnom domčeku, nás veľa krát doženie ku kúpe pozemku, ktorý v pôvodných plánoch nebol určený ako stavebný pozemok. Môže byť umiestnený v strmom svahu alebo v blízkosti vodných plôch, či na bahnitom území. Ak niekto na takomto problémovom pozemku postaví dom a nezabezpečí ho proti pozemnej alebo podzemnej vode, bude mať do budúcna mimoriadne veľké problémy. Vlhké múry, plesne, opadávanie maľovky, stierok… to všetko sú následky nevhodného umiestnenia stavby, prípadne neriešenia problému hneď na začiatku. Odvodnenie domu je finančne nákladnejšie ako odvodnenie pozemku pred realizáciou samotnej stavby. Aj preto treba problémom predchádzať ako ich potom dodatočne riešiť. Zatiaľ čo odvodnenie pozemku sa rieši vytvorením rýh a kanálov, ktoré následne odvádzajú pozemnú vodu tak aby nevsakovala do pôdy, prípadne aby nestekala priamo na stavbu domu ak je umiestnená pod svahom, podzemná voda sa rieši drenážovaním pred stavbou domu a následne riešením hydroizolácie. Na zabezpečenie takýchto úprav je potrebné prizvať odborníkov, projektanta a podobne aby navrhli riešenie, ktoré problém odstráni. Súčasne takýto zásah podlieha stavebnému povolenie, prípadne minimálne ohlasovacej povinnosti.

Riešenie odvodnenia domu

Cenovo dostupné odvodnenie domu
Na koho sa obrátiť pri odvodnení domu?

Odvodnenie domu možno riešiť niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je drenážovanie okolia domu. To sa vykonáva pomocou plastových alebo pálených trativodových trubiek, ktoré pozemnú vodu zbierajú do zvodových potrubí a hlavných zberačov. Drenáž sa môže riešiť aj zasypaním tehál alebo väčších kameňov, ktoré sa potom zasypú  ľahko priepustným materiálom a nakoniec hlinou. Tento spôsob chráni stavbu pred povrchovou vodou, ktorá by po dažďoch vsiakla do pôdy a zvýšila tak množstvo podzemnej vody. Okrem toho chráni stavbu aj pred povrchovou vodou v prípade prívalových dažďov aby voda, v prípade umiestnenia domu pod svahom, nestekala priamo na stavbu. Oveľa náročnejším zásahom je izolácia všetkých častí domu nachádzajúcich sa pod úrovňou terénu a to hydroizolačnými materiálmi. Izolácia základov však nie je všetko. K tomu patrí aj odizolovanie stropov, prípadne podláh podzemných miestností – pivníc, kotolne, práčovne a podobne. V prípade, že začínate mať problém s vlhnutím stien, či už z pozemnej alebo podzemnej vody, určite nečakajte, že to prejde samé. Tento problém je akútny, a je mimoriadne dôležité riešiť ho čím skôr. Viac informácií nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.zemne-vyskove.sk/.