Výkupní cena elektřiny podle množství
Technika a zariadenia,  Vykurovanie

Jaká je výkupní cena elektřiny poskytovaná dodavatelskou společností

Solární energie je stále více skloňovaným pojmem. Již dříve není žádnou novinkou nakolik na více domů i podnikatelských objektech jsou instalovány solární panely. Investice do fotovoltaiky má několik výhod – je to zelená energie, tedy šetří životní prostředí, návratnost investice do systému se odhaduje na poměrně krátkou dobu – na 7 až 9 let, solární panely mají dlouhou životnost, která se odhaduje až na 20 let, ale co je. důležité, šetří finanční rozpočet. Součástí šetření rozpočtu je i možný prodej přebytečné energie. Výkupní cena elektřiny je stanovena distribuční společností. Vypočítává se podle přesně stanoveného vzorce. Výkupní cena elektřiny závisí na množství poskytované energie s čímž souvisí i množství solárních panelů.

Druhy fotovoltaických systémů a jejich výhody

Výkupní cena elektřiny, která se vyplatí
Normy výkupní ceny elektřiny

Sluneční energii lze použít k ohřevu teplé užitkové vody, ale ik pokrytí běžné spotřeby elektrické energie. Před samotnou instalací je však třeba vše pečlivě zvážit. Odborník poradí kolik solárních panelů instalovat, kam je umístit, aby byly využitelné co nejvíce, případně který druh systému použít. Nejvyužívanější jsou dva druhy fotovoltaických systémů. První řeší využití solární energie v průběhu dne, přičemž přebytečnou energii odvádí distributorovi elektrické energie, který ji vykupuje. Tento druh hlavně pro ty, kteří většinu elektrické energie využijí během dne. Součástí druhého systému jsou instalovány také baterie, do kterých se přebytečná elektrická energie ukládá. Domácnost pak tuto elektrickou energii využije v době, kdy již slunce nesvítí. Výhodou prvního druhu systému je nižší cena vstupních nákladů a kromě toho i výkupní cena elektřiny, kterou dodavatelská společnost odečte od nákladů.

Využitelnost solární energie

Fotovoltaický systém má mnoho výhod. Využitelnost systémů je v našem podnebném pásmu nejvíc v letních měsících. Tehdy se pohybuje až kolem 100%. V jarních a podzimních měsících je její využitelnost kolem 80 %. V těchto měsících je tedy možné i částečně vytápět domácnost. V zimě je to už horší, protože dny jsou kratší a slunce nemá takovou výhřevnost. Ale i přesto se skutečně vyplatí investovat do tohoto systému. Více informací o tomto tématu ao způsobu výpočtu výkupní ceny elektřiny naleznete na následující internetové stránce: https://www.rightpower.cz/