Zdravotní ústavy

Status Zdravotní ústavy představují 14 příspěvkových organizací Ministerstva zdravotnictví v krajských městech. Byly zřízeny v roce 2003.
Rozpočet 1 500 000 000
Počet zaměstnanců 2499

Hospodaření

Zdravotní ústavy mají roční náklady 1,5 miliardy, z toho 587 milionů činí dotace ze státního rozpočtu. Další příjmy mají zdravotní ústavy od krajských hygienických stanic za vzorky vody či od veřejnosti např. za vakcinaci.

Činnost

Zdravotní ústavy vypracovávají za poplatek „provozní řády“ pro holičství, která musí tyto provozní řády mít, aby nedostala pokutu. Pro Krajské hygienické stanice (další velká státní instituce) provádějí zdravotní ústavy analýzy např. vzorků vody, kterou hygienické stanice kontrolují na koupalištích. Pro veřejnost provádějí očkování, pro nemocnice převozy infekčních pacientů nebo rozbory krve.

Hodnocení

Očkování pro veřejnost či analýzy krve pro lékaře provádí soukromé nemocnice a laboratoře, na to není potřeba 14 státních zdravotních ústavů. Povinnost holičství vypracovávat pravidelně provozní zdravotní řády by měla být zrušena. Zdravotní ústavy jsou zbytečné.

Verdikt

Úřad by měl být zrušen bez náhrady. Užitečné služby (očkování, testy) nabízejí krajské zdravotní ústavy méně efektivně než soukromé organizace, které by bez problémů místo po zrušených zdravotních ústavech zaplnily. Zrušení ústavů by ušetřilo daňovým poplatníkům 587 milionů ročně. 2499 zaměstnanců by mohlo nabídnout své služby soukromým nemocnicím a laboratořím.