Zástupce Evropské komise o termínu přijetí kandidátů

Autor zástupce Evropské komise
Datum 16.11.2002

“Posunutí vstupního data je pro uchazeče výhodné. Sníží se tak jejich počáteční platby do rozpočtu EU”

uvedl zástupce Evropské komise (citovaný MFD 16. 11. 2002) jako omluvu toho, že Evropská unie opět posunula předpokládaný termín přijetí kandidátů. Kdybychom vstoupili až v květnu, a ne k 1. lednu 2004, roční příspěvek České republiky do rozpočtu EU by nečinil 25 miliard korun, ale jen alikvotní část. Co z toho plyne? Přijetí v ještě pozdější termín by pro nás bylo ještě výhodnější, protože bychom platili ještě méně, a kdybychom do EU nevstoupili vůbec, bylo by to vůbec nejvýhodnější, protože bychom nemuseli platit nic.