Zákon o euthanasii? Nechme věci být, jak jsou!

Touha některých lidí mít na každou lidskou činnost či situaci striktně nalajnovaný zákon mne vždy znovu trápí. Takovou touhou je v mých očích i vymýšlení zákonné normy pro euthanasii.

Obecně se používá slovo euthanasie, které na první pohled slova smrt a zabití nepřipomíná. Já ale budu slova smrt a zabití v tomto textu používat. To proto, abychom si byli jisti, že víme, o čem je řeč.

Zastánci zákona o „laskavém zabití“, často říkají, že existencí a aplikací takového zákona se rozšíří prostor svobody jednotlivce, konkrétně člověka, který již nechce žít a své základní vlastnictví – svůj život – chce rychle a bezbolestně ukončit.

To je ale omyl. Svobodu dobrovolně ukončit svůj život má totiž absolutně každý člověk (není-li střežený v zajetí) i bez existence zákona o euthanasii. De iure má ta kovou svobodu i člověk, který je v důsledku nemoci absolutně nepohyblivý. Jen se takový člověk není schopen usmrtit sám, protože to technicky nezvládne.

Zavede tedy snad zákon o euthanasii nárok na ukončení života za nějakých více či méně přesně definovaných podmínek a tudíž i něčí povinnost tento nárok uspokojit? Nezavede-li takový nárok, pak rozšíří prostor svobody jedině tomu, kdo by dnes chtěl beztrestně někoho na jeho přání zabít, či by si na to chtěl dokonce zřídit živnost. Dnes to neudělá, protože by za to byl potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta podle § 230 Trestního zákona za „pomáhání k sebevraždě“. Po legalizaci euthanasie bude tedy ten, kdo touží po vlastní smrti, hledat někoho, kdo bude ochoten ho zabít. Jak to bude dělat? Bude pročítat Zlaté stránky nebo surfovat po internetu a hledat inzeráty, v nichž bude mezi řádky ukryto sdělení „Zabijeme Vás rychle, bezbolestně a levně“? Nebo mu jeho praktický lékař doporučí kolegu, který se na zabíjení specializuje?

To vše říkám bez toho, že bych apriorně označoval poskytovatele zabití či zabíjení na přání za vraha. Jen replikuji na argumentaci zastánců zákona o euthanasii a chtěl bych věřit, že jsou s to vše domýšlet do důsledků.

Obávám se, že vznik aaplikace zákona o euthanasii je otevřením dalších pomyslných dveří na cestě k Huxleyovu „Brave New World“. Miliardy lidských bytostí po celou dobu existence člověka žily a umíraly bez zákona o euthanasii. Nenecháme to tak?