Z vesnice na krajský úřad pro razítko a zpět

Parlament schválil novelu zákona o zemědělství, která zavádí novou evidenci zemědělských podnikatelů. Každý podnikatel v zemědělství se bude muset zaevidovat na krajském úřadě a zaplatit 1000 korun. Bude muset prokázat bezúhonnost a odbornou způsobilost. Vyžaduje se buď střední vzdělání v oboru zemědělství nebo nejméně pětiletá praxe. Není-li žadatel občanem některé členské země EU, bude muset navíc prokázat znalost jazyka – „plynně přečíst článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah“. „Chce to po nás Evropská unie. Bez tohoto zákona nebudeme moci čerpat zemědělské dotace EU. Jenom z tohoto důvodu potřebujeme vést jasnou evidenci o zemědělských podnikatelích,“ uvedl v rozpravě poslanec Jan Grůza z KDU-ČSL. Pro návrh hlasovali poslanci ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a US-DEU, proti byli poslanci ODS.