Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Status Z příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí transformován na novou právní formu, „veřejnouvýzkumnou instituci“
Rozpočet 50 000 000
Počet zaměstnanců 74

Hospodaření

Úřad hospodaří s dotací ze státního rozpočtu ve výši 50 milionů. 400 tisíc tvořil příspěvek z fondu EU „Equal“.

Činnost

Úřad publikuje studie jako „Měření kvality pracovního života“, „Gender v managementu“, „Role rovných příležitostí v prosperitě společnosti“, „IQ servis – Systém pro úspěšné uplatnění Romů“, „Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie“, „Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech“, „Early assessment a profiling ve službách zaměstnanosti“, „Představy českých věřících o mrtvém těle a zacházení s ním“ či „Informační otevřenost VÚPSV“. Úřad též provozuje knihovnu, kde si lze tyto a podobné publikace zapůjčit.

Hodnocení

Úřad – pozůstatek komunismu – je zbytečný a je ostuda, že ještě nebyl zrušen. Daňovým poplatníkům jeho výzkum nic nepřináší. Závěry studií jsou ubohé. Např. závěrem studie o Lisabonské strategii je že „ČR je v celkovém úsilí sociální politiky... zatím na nižší úrovni než představuje průměr zemí EU-15, přibližuje se však postupně tomuto evropskému standardu“ a že „nejvíce v porovnání se zeměmi EU-15 zaostáváme v oblasti aktivních sociálních výdajů, když na tyto oblasti ČR vydává 1,5 % HDP proti průměru 3,4 % v zemích EU-15.“

Verdikt

Úřad by měl být okamžitě zrušen a pracovníci propuštěni.