Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Status Ústav zřizovaný Ministerstvem zemědělství, v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., zřizovací listina č.j. 22974/2006-11000
Rozpočet 45 000 000
Počet zaměstnanců 106

Hospodaření

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti je financován především z dotací od Ministerstva zemědělství, v menší míře i z prostředků některých dalších ministerstev (např. Ministerstva kultury) a Grantové agentury ČR. Ústav má ve vlastnictví hmotný majetek v hodnotě cca 200 mil. Kč. Kromě „centrály“ v Brně má ještě 5 dalších poboček.

Činnost

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti se zaměřuje na výzkumné projekty a poradenskou činnost v oblasti lesnictví. Součástí ústavu je mimo jiné útvar v oblasti poradenské a expertní činnosti pro vlastníky honiteb, který vykonává také osvětovou činnost. Čtyřikrát ročně tento ústav např. ještě vydává časopis v rozsahu 90–110 stran.

Hodnocení

Neexistuje racionální důvod, proč by měl stát financovat osvětu a poradenské činnosti v oblasti honitby. Pokud je po výzkumné a poradenské činnosti v oblasti lesnictví a honitby na trhu skutečná poptávka, mohou tuto činnost vykonávat soukromé subjekty. Výzkumnými projekty v této oblasti se navíc zabývá celá řada dalších zbytečných státem financovaných institucí (např. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Národní agentura pro zemědělský výzkum, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský atp.) i některé vysoké školy zemědělského zaměření.

Verdikt

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti by měl být co nejdříve zrušen bez náhrady. Vykonává nejen duplicitní, ale i zbytečnou činnost, kterou v případě tržní poptávky mohou vykonávat soukromé organizace. Daňový poplatník ušetří ročně přes 40 mil. Kč a nemalé finanční prostředky se dají získat i z prodeje jeho majetku.