Výzkumný fond uhlí a oceli

Status Fond byl zřízen rozhodnutím Rady 27.2.2002 jako nástupnický subjekt Evropského sdružení uhlí a oceli, zárodku EU z padesátých let.
Rozpočet
Počet zaměstnanců

Hospodaření

Nové členské země musí na základě Smlouvy o přistoupení přispět do Fondu celkem 5 miliardami korun, z toho Česká republika musí vložit 1,2 miliardy korun.

Činnost

Fond poskytuje dotace na „výzkum v sektorech spojených s odvětvími uhlí a oceli“, přičemž Rada rozhodla, že 27,2 % fondů bude vyčleněno pro uhelnou lobby a 72,8 % pro ocelářskou lobby.

Hodnocení

Jde o zbytečnou instituci, která neefektivně přerozděluje peníze evropských daňových poplatníků ve prospěch uhelné a ocelářské lobby.

Verdikt

Zrušit nebo se vyvázat ze závazků vůči Fondu. Česká republika ale nemá pravomoc zrušit Fond uhlí a oceli ani nemůže jednostranně odstoupit od své účasti na něm. Povinnost financovat Fond je zakotvena ve Smlouvě o přistoupení i v návrhu euroústavy. Po rozpadu EU bude dělení majetku této instituce jedním z bodů komplikovaného vypořádání četných majetkových nároků.