Evropský parlament 28. dubna 2015 schválil v tzv. raném druhém čtení směrnici „o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek“. Tato směrnice zavazuje členské státy přijmout do konce roku 2025 taková opatření, aby spotřeba lehkých plastových tašek nepřesáhla 40 kusů na obyvatele za rok. Alternativně musí členské státy zajistit, aby se tyto tašky nerozdávaly v obchodech zdarma, a…

Autor Pavel Baroch
Datum 02.01.2011

„Česko přijde o desítky miliard ze solárních elektráren… Zatímco loni a předloni do solárního byznysu směřovaly desítky až stovky miliard korun, letos se investice výrazně propadnou, což bude mít dopad na národní ekonomiku.“ Pan redaktor se zjevně domnívá, že pokud stovky miliard korun nepůjdou do slunečních elektráren, tak se někam vypaří jako voda na slunci….

Autor Jan Kasal
Datum 08.06.2010

„Já jsem se nic zlého netuše, chtěje pomoci životnímu prostředí a sobě samému samozřejmě, rozhodl do toho investovat.“ Prohlásil Jan Kasal v situaci, kdy vyšlo najevo, že pokryl svou stodolu 10 kW solární elektrárnou, tedy neefektivní technologií, na níž doplácí všichni spotřebitelé elektrické energie rozhodnutím téže sněmovny. V časopise Laissez Faire se jen obáváme, čeho…

Autor Margot Wallströmová
Datum 29.12.2003

„Do stadia udělování pokut jsme ještě nedospěli. Pokud ale parlament zákon o Natuře 2000 nepřijme, tak nejdříve pozastavíme čerpání peněz z různých fondů.“ Uvedla komisařka EU pro životní prostředí Margot Wallströmová. Návrh příslušného zákona byl odmítnut v prvním čtení, když pro hlasovalo 80 ze 161 přítomných. Proti návrhu hlasovalo 42 poslanců ODS, 9 ČSSD, 5…

Autor Jaroslav Martínek
Datum 19.09.2003

Možná ani netušíte, že se Česká republika se před třemi lety připojila k Evropské chartě pro dopravu a životní prostředí, která zavazuje své signatáře k masivní podpoře cyklistiky na úkor automobilismu. A možná Vás to ani nezajímá, protože si řeknete, že jde jen o další z naprosto zbytných dokumentů, které se vyznačují vznešenými frázemi, ale…

…Je globalizace jakási nespoutaná přírodní síla zuřící slepě kolem nás? Symbolem protestu zejména mladych lidí se staly Götheborg, Seattle a Janov. …Mám na mysli mnoho těch aktivních lidí z náboženskcých skupin nebo skupin zastávajících se třetího světa, kteří mají strach z nekontrolované vlády mezinárodních finančních trhů a velkých koncernů a kteří podporují věc globální spravedlnosti…