Již několik let se čtenáři časopisu Laissez Faire mohou v každém čísle setkávat s rubrikou Úřad na zrušení, kde upozorňujeme na existenci neefektivních institucí zatěžujících státní rozpočet. Některé z nich jsou zbytečné, jiné přímo škodlivé. Téma rušení úřadu si v posledních parlamentních volbách vzala za své Strana svobodných občanů jakožto jeden ze svých programových bodů….