Psychologická motivace bývá sice hnací silou bezpočtu skvělých uměleckých děl, nepůsobí však ve vzduchoprázdnu, nezávisle na vnějších omezeních. Schopnost umělců vyjadřovat estetické cítění je ovlivňována ekonomickými podmínkami. Pro uměleckou nezávislost je tudíž nezbytná finanční nezávislost a rozvinutý trh. Beethoven kdysi napsal: „Nehodlám skládat cokoliv pouze pro peníze. Miluji však nezávislý život, a k tomu určitý…