Jak je již čtenáři Laissez-faire zřejmé, na zatím neurčitou dobu se spolu s naším milým časopisem odmlčí i regulační postřehy. V tomto zatím posledním, 23. dílu, si proto dovolím postupovat jinak než dříve a místo delšího souvislého textu k jednomu tématu nabídnu čtenářům na rozloučenou dvě miniúvahy. A ještě raději než kdy dříve si právě…

Autor Pascal Lamy
Datum 12.12.2002

„Záruka co největší rozmanitosti výrobků znamená obohacení trhu, tudíž větší spokojenost občana unie. A to je jeden z našich cílů.“ Řekl 12. 12. 2002 komisař pro jednotný trh EU o plánu EU „ochraňovat“ místní speciality nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově s pomocí Světové obchodní organizace. Je jasné, že nastávají nové doby – není…

Dnešní ekonomové se liší v mnoha názorech na fungování ekonomiky. Neshodnou se v tom, jaká má být výše daní, jakou podobu má mít tzv. hospodářská politika vlády, zda by se měly regulované ceny a nájemné deregulovat skokově nebo pozvolna. V zásadě se ale shodnou v tom, že svobodný trh, na kterém dochází k tvoření cen,…

Konečně se v českém jazyce objevuje kniha, která čtenáře seznamuje s teoretickým odkazem dvou velikánů liberálního myšlení Ludwiga Misese a F.A. Hayeka a na tomto základě vybudovanou ucelenou teorií fungování trhů, která by dokáže vysvětlit jevy, s nimiž se dnes a denně setkáváme a které nám standardní ekonomická teorie vysvětlit neumí. Právě takovou knihu sepsal…