Hernando de Soto, jehož kniha The Other Path vzbudila před deseti lety velkou pozornost a stala se bestsellerem nejen na americkém kontinentu, nyní přicházi s výsledkem svých rozsáhlých a dlouhodobých výzkumů v zemích Třetího světa a pokouší se objasnit příčiny jejich nynějšího stavu v kontrastu k zemím vyspělého Západu. Nosnou konstrukci díla definuje hned podtitul:…