Letos v Německu uplyne 500 let od přijetí tzv. zákona o čistotě piva. Tento předpis nakazuje, že se pivo smí vyrábět pouze z chmelu, ječmene a vody. Výzkumy ukazují, že Němci proto dávají čím dál více přednost zahraničním pivům. (Nechvalně) proslulý reinheitsgebot, což je zastřešující termín pro německé pivní regulace, byl zamýšlen tak, aby předcházel podvodům, zamezil…

Liberální institut patří k nejstarším institucím, jež se zabývají osvětou na poli liberálního myšlení v České republice. Jeho vznik se datuje k začátku roku 1990, když navázal na činnost Liberálního spolku F. A. Hayeka, spontánně vzniklého v počátečních fázích sametové revoluce. Liberální institut se prezentuje jako centrum pro rozvoj svobody, soukromého vlastnictví, tržního hospodářství a…

V souvislosti s vyšetřováním německých daňových úřadů byla publikována řada kritických komentářů týkajících se Lichtenštejnského knížectví a banky LGT. Na základě vyhodnocení informací z Německa a na základě našeho vlastního šetření, bych rád prohlásil následující: Rozhodně odmítáme metody používané německou vládou a jejími úřady. Jsou-li zprávy v médiích pravdivé, pak německý ministr financí a další…

Vážené poslankyně, vážení poslanci Jako zástupci svobodymilovné části občanské společnosti a neziskového sektoru si vás tímto dovolujeme vyzvat k odmítnutí návrhu tzv. antidiskriminačního zákona. Máme za to, že lidská práva a svobody občanů České republiky jsou již nyní plně a dostatečně zaručeny Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod a není třeba je…

Vážení čtenáři, V roce 2006 bude měsíčník Laissez Faire vycházet v takřka nezměněné podobě již devátým rokem. Bohužel, bude to i devátý rok růstu daní a objemu regulací, devátý rok vlády socialistů v naší zemi. Koneckonců, nástup levice v roce 1998 byl pro mě jednou z inspirací pro založení Laissez Faire. Od pádu komunismu až…