Jedna z mých pedagogických inovací při výuce ústavního práva je užívání „změny“ dohody s Landem Calrissianem, kterou v Impérium vrací úder provedl Darth Vader, čímž ilustruji důležitost ústavní ochrany kontraktů, která zakazuje přijímat zákony, které ruší závazky plynoucí ze smluv.[1] Vláda oprávněná odvolat závazky plynoucí ze svých smluv nejenže pošlapává práva svého lidu, ale nakonec ubližuje sama sobě,…