Zákon o rovném zacházení Prvního prosince 2004 vláda přijala usnesením 1193/2004 návrh zákona o rovném zacházení (antidiskriminační zákon), přičemž vláda odmítla variantu navrhovanou původně Radou vlády pro lidská práva*, aby byl zřízen nový úřad, Centrum pro rovné zacházení, a doporučila předložit zákon v podobě, kdy agenda bude svěřena úřadu Veřejného ochránce práv. Podle návrhu vlády…