Autor Miloš Zeman
Datum 13.12.2009

„Všechny ekonomické analýzy dokazují […] že rovná daň generuje trvalý deficit státního rozpočtu.“ Bylo by zajímavé vědět, které ekonomické analýzy to dokazují. Pravděpodobně ty, které neberou v potaz daňovou elasticitu. Progresivní zdanění u vysokopříjmových skupin musí při takto vysokých sazbách zákonitě vést ke klesajícímu výnosu daně z příjmu fyzických osob, jak dokazuje Mirrleesův zákon klesajícího…

Daňová konkurence ve Švýcarsku dále blahodárně působí ve prospěch občanů. Jak jsme informovali v LF prosinec 2007, kanton Obwalden schválil v referendu 16. 12. 2007 poměrem 90:10 jednoduchou nízkou rovnou daň. Nyní následuje Uri, německy mluvící kanton s 35 tisíci obyvateli. Platná kantonální sazba daně z příjmu je 7,2 % po odečtu odečitatelných položek na…