Asi žádná jiná kniha nedokáže říci na tak málo stranách tolik. Takto by se dala ve stručnosti charakterizovat útlá knížka dnes už téměř zapomenutého francouzského myslitele Bertranda de Jouvenel Etika přerozdělování, která vychází díky péči Občanského institutu poprvé v češtině. Tato sbírka dvou rozsáhlejších přednášek je výjimečná především tím, že se zabývá přerozdělováním z morálního…