Autor Luboš Palata
Datum 10.04.2008

„Lisabonskou smlouvou politici… ztrácejí další, velkou část moci. EU se jejím prostřednictvím mění ve stát… a premiéři zemí… klesají na úroveň krajských hejtmanů.“ proevropský a proněmecký novinář Luboš Palata takto chválil Lisabonskou smlouvu v Lidových novinách 10. 4. 2008 — „Co Lisabonská smlouva zakotvuje a co většinově přijala z euroústavy: Ve čtyřiceti dalších oblastech zavádí…

J. Michaels definoval sekvenci několika kroků, které umožňují uvést téma na první strany novin a do ohniska politické diskuse. Ríká jim apokalyptický stroj či intelektuálova apokalyptická kaskáda. Vytvoř problém a definuj jej jako apokalypsu Prezentuj svou vizi ve vědeckých termínech a snaž se přesvědčit laiky, že tento pohled sdílí naprostá většina vědců v daném oboru…