Pojištění je skvělý vynález. S malými náklady se můžeme zajistit proti nutnosti vynakládat vysokou částku, na kterou bychom jinak neměli. Můžeme např. dostat od pojišťovny 3 miliony korun za dům, který zničí velká voda, přestože jsme pojišťovně zaplatili na pojistném jen několik tisíc korun. Riziko totiž s námi sdílí lidé, kteří se také pojistili, ale…