Časopis Laissez Faire vítá skutečnost, že Irská republika odmítla prostřednictvím národního referenda Lisabonskou smlouvu. Tato smlouva tak nemůže vejít v platnost. Hlasování o smlouvě v České republice ani v jiné členské zemi EU, kde dosud nebyla provedena ratifikace, na tom nemůže nic změnit. Ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice by po irském NE nemohla vést…

Nyní je již jasné, že o Lisabonské smlouvě referendum v České republice nebude, přestože o stávajících smlouvách jsme rozhodli v referendu. Vláda předložila Lisabonskou smlouvu k ratifikaci parlamentu, který zahájil proceduru ratifikace, na jejímž konci Lisabonskou smlouvu buď schválí nebo neschválí. Podstatě smlouvy jsme se věnovali v listopadovém vydání Laissez Faire ihned po jejím podpisu…

Autor Luboš Palata
Datum 10.04.2008

„Lisabonskou smlouvou politici… ztrácejí další, velkou část moci. EU se jejím prostřednictvím mění ve stát… a premiéři zemí… klesají na úroveň krajských hejtmanů.“ proevropský a proněmecký novinář Luboš Palata takto chválil Lisabonskou smlouvu v Lidových novinách 10. 4. 2008 — „Co Lisabonská smlouva zakotvuje a co většinově přijala z euroústavy: Ve čtyřiceti dalších oblastech zavádí…