Kolik lidí Castro nechal zavraždit? Autoritativní Černá kniha komunismu mu připisuje odpovědnost za 15–17 tisíc popravených. Spekulativnější odhady mu kladou za vinu až 80 tisíc obětí – všechny, kdo zahynuli na útěku z jeho pochmurného ráje, když se na improvizovaných plavidlech pokoušeli překročit Floridskou úžinu.  Kromě toho má na svědomí i mnoho dalšího napáchaného zla. Přesto, v krvavém…

Vaše země se rozpadá. Nezaměstnanost a inflace rostou do nebes. Světová válka na obzoru a v ulicích zuří nepokoje. Ale nebojte se: Zanedlouho jsou volby! Současný vládce bude kvůli svojí špatné politice vyhozen. A jeho vyzyvatelé určitě přijdou s výbornými myšlenkami, které země potřebuje, aby napravila svoji situaci. Skutečně? Možná uprostřed toho zmatení předají lidé vládu nezodpovědným…

Ronald Reagan byl naší generaci nejvýmluvnějším mluvčím pro omezenou vládu. Po 25 let neúnavně „zvedal vlajku nikoliv bledých pastelů, ale výrazných barev“ politických principů, uspěl ve změně názorového klimatu ve Spojených státech a ve světě. Od svého prvního vystoupení na národní politické scéně v roce 1964 se přimlouval za hodnoty, které vyložil při svém prvním předvolebním…

Barbara Havelková se ve svém textu, na nějž jsem reagoval jinde, mimo jiné přihlásila k poměrně rozšířenému postoji, že nás komunistické dědictví do značné míry brzdí a znemožňuje nám diskutovat o určitých otázkách bez „často přehnaných a nepřesných referencí k minulosti“. S ním se často pojí i domněnka, že jsme čtyřicet let stáli stranou vývoje,…