Cukr zdražuje vlivem intervenčních cen nařízených Evropskou unií. EU určuje ceny cukru (a dalších zemědělských komodit) pomocí „nařízení Evropské komise“. Institucí pověřenou intervenčními nákupy, jejichž smyslem je vyhnat ceny cukru na úroveň nařízenou Evropskou unií, je Státní zemědělský intervenční fond. Cukr nakoupený intervenčními nákupy skladuje Státní zemědělský intervenční fond ve svých skladech. Poté je buď…

Parlament schválil zákon 94/2004, který ukládá podnikatelům majícím na skladě zásoby potravin nebo zásoby zemědělských produktů povinnost nahlásit rozsah těchto zásob Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Ta je pak nahlásí Bruselu. Podnikatel, který nenahlásí zásoby nebo je nahlásí špatně, dostane pokutu 1 milion korun. Zákon jsme museli schválit, protože nahlášení zásob Bruselu nařizuje Nařízení rady…