Lenka: Ekonomie formou komiksu. To je skvělé, ne? Musela jsem si to koupit. Marek: Taky mi to přišlo jako výborný nápad. Hned jak jsem to viděl v regálu v knihkupectví. Moc podobných věcí nevychází. Víš o něčem? L: Irwin Schiff kdysi vydal komiks o ekonomických principech pro laiky (How an Economy Grows and Why It…

Někdy se říká, že libertariánské myšlenky jsou nebezpečné, protože nenavazují na žádnou historickou zkušenost. Je naznačováno, že funkční decentralizované společnosti v lidské minulosti neexistovaly. Jenže podíváme-li se do historických záznamů, najdeme společenství, která přežila a vzkvétala i bez všudypřítomné autority. Autority, o jejíž nezbytnosti nás ve jménu prosperity přesvědčuje prezident Obama. Moje zjištění vlastně nejsou…

Následující řádky jsou věnovány jedné sice útlé, ale zato inspirativní knížce, jejíž název by česky zněl Studentův průvodce po ekonomii. Autorem je Paul Heyne známý zejména knihou The Economic Way of Thinking, která je dnes vydávána už v 10. vydání. Český překlad (Ekonomický styl myšlení, VŠE v Praze, 1991) byl po roce 1989 první moderní…

Peníze jsou v historii lidstva něčím, co nemá obdoby. Z pouhého prostředku, který měl za úkol zrychlit směnu statků mezi dvěma lidmi, se peníze spontánním vývojem transformovaly ve společenský fenomén, který má na naše životy nesmírný vliv, fenomén, který je při svých mnoha aspektech stěží plně uchopitelný, popsatelný či definovatelný na stránkách jedné knihy. Je…

Francouzský myslitel a politik Alexis de Tocqueville (1805-1859), se proslavil zejména knihou postřehů Demokracie v Americe, která je dodnes považována za nejucelenější a nejtrefnější dílo o společnosti Spojených států očima cizince. Tocqueville procestoval řadu dalších evropských i neevropských zemí a všude prokázal výjimečnou schopnost rychle proniknout do problémů určujících život dané společnosti, analyzovat je a…

Záměrné bourání mýtů, nebo jen soupis historických fakt a pramenů, který je uspořádán tak, že pád mýtů je jeho vedlejším produktem? Ale copak není trpělivý a pečlivý soupis faktů založený na dlouholetém sběru pramenů vždy alespoň trochu bouráním nejrůznějších polopravd, které se věčným omíláním staly pravdami? Historici rádi říkají, že o době, ve které žijeme,…