Autor Angela Merkelová
Datum 07.09.2011

„Historie nás naučila, že země se společnou měnou proti sobě nikdy nevedou války.“ To prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová před poslanci Bundestagu. Merkelová tak obhajovala nekončící pomoc německých daňových poplatníků na záchranu eurozóny. Merkelová patrně neslyšela nic o válce v Jugoslávii, kterou pohromadě neudržel ani společný dinár ani společná fiskální politika ani společný prezident. Právě…

Autor Christine Lagardeová
Datum 05.11.2010

„Euro, stejně jako samotná EU, je vzrušujícím dobrodružstvím, které musí pokračovat – a naším záměrem je zajistit, aby se tak stalo.“ Redakce časopisu Laissez Faire bohužel vzrušení francouzské ministryně hospodářství Lagardeové nesdílí, ale souhlasíme, že život v Řecku bude v nejbližších letech skutečně dobrodružný.

Tzv. „Pakt stability a růstu,“ který formuluje pravidla fiskální politiky členských zemí Evropské měnové unie (EMU) patří dnes mezi nejdiskutovanější témata evropské hospodářské a měnové politiky. Protože se Česká republika v přístupové smlouvě zavázala přijmout euro, měli bychom bedlivě sledovat aplikaci paktu v praxi. Někteří členové EMU (zejména Francie a Německo) mají značné problémy s dodržováním tohoto pravidla a ukazuje…

“[Konkurence měn] se mi jeví jako vhodnější a schůdnější než utopický návrh na zavedení nové evropské měny, jehož výsledným efektem by bylo pouze upevnění zdrojů a kořenů veškerého zla pocházejícího z vládního monopolu na emisi peněz a kontroly jejich oběhu. Zdá se také, že jednotlivé země, které nejsou připraveny na přijetí mého mnohem skromnějšího návrhu,…

Ve svém článku se vyjádřím k současnému měnovému upořádání v Evropské unii a jeho vlivu na Českou republiku. Využiji přitom dva teoretické koncepty, které jsou dnes v našich odborných textech skloňovány ve všech pádech, a pokusil bych se o jejich vzájemnou syntézu. Jedná se o teorii optimálních měnových oblastí a o Balassa-Samuelsnův efekt. Pojem optimální měnové oblasti zavedl do ekonomie současný nositel Nobelovy…

Centrum pro ekonomiku a politiku právě vydalo knížku, která je kritikou procesu evropské politické integrace. Knížka obsahuje deset kapitol – Evropská unie potlačuje konkurenci jurisdikcí, Komu slouží evropské normy?, Evropa není optimální měnovou oblastí, Euro jako politický projekt mezinárodního přerozdělování, Kdy má Česká republika usilovat o připojení k euro?, Evropská unie přistoupila kvůli euru k…