Letos se roztrhl pytel s vládními „informačními kampaněmi“. Vláda masivně využívá peníze daňových poplatníků, aby je – formou placené reklamy – informovala o své politice. Vláda platí penězi – které nám všem nejprve sebrala – billboardy, inzeráty a televizní reklamu, aby nás informovala o tom, co prosadila v uplynulém období, o tom, že Česká republika…

Časopis Laissez Faire vítá skutečnost, že Irská republika odmítla prostřednictvím národního referenda Lisabonskou smlouvu. Tato smlouva tak nemůže vejít v platnost. Hlasování o smlouvě v České republice ani v jiné členské zemi EU, kde dosud nebyla provedena ratifikace, na tom nemůže nic změnit. Ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice by po irském NE nemohla vést…

Nyní je již jasné, že o Lisabonské smlouvě referendum v České republice nebude, přestože o stávajících smlouvách jsme rozhodli v referendu. Vláda předložila Lisabonskou smlouvu k ratifikaci parlamentu, který zahájil proceduru ratifikace, na jejímž konci Lisabonskou smlouvu buď schválí nebo neschválí. Podstatě smlouvy jsme se věnovali v listopadovém vydání Laissez Faire ihned po jejím podpisu…

Autor Luboš Palata
Datum 10.04.2008

„Lisabonskou smlouvou politici… ztrácejí další, velkou část moci. EU se jejím prostřednictvím mění ve stát… a premiéři zemí… klesají na úroveň krajských hejtmanů.“ proevropský a proněmecký novinář Luboš Palata takto chválil Lisabonskou smlouvu v Lidových novinách 10. 4. 2008 — „Co Lisabonská smlouva zakotvuje a co většinově přijala z euroústavy: Ve čtyřiceti dalších oblastech zavádí…

Vrcholní představitelé 27 členských států EU podepsali 13.12. pod vlajkou EU a za zvuků hymny EU Lisabonskou smlouvu, která se od předtím zavržené euroústavy liší především v tom, že v ní není zmíněna vlajka EU a hymna EU. Z lisabonského ceremoniálu se politici přesunuli do Bruselu na zasedání Rady EU, kde konstatovali: „Lisabonská smlouva poskytuje…

Před francouzskými vysokými daněmi utíká stále více Francouzů. Útočištěm se pro ně stávají francouzsky mluvící kantony Švýcarské konfederace (blíže o Švýcarském daňovém systému LF – leden 2006). Nejnověji oznámil odchod do Švýcarska francouzský poprockový zpěvák Johnny Hallyday „Když reformují dědickou daň a daň z majetku, vrátím se.“ [The Economist 6.1.2007]. Přední francouzský politik za Socialistickou…

Evropská Komise rozhodla, že pošle úředníky na brigádu do členských zemí, aby tak získali zkušenosti ve firmách o velikosti do 250 zaměstnanců. „Sám půjdu mezi prvními“, prohlásil komisař Günter Verheugen. „Je to součást naší iniciativy ‘Lepší nařízení’ a práce ve firmách nám pomůže vymyslet nové a lepší regulace. Je to další ukázka, jak je Komise…

Cena másla na trhu v České republice klesla za poslední rok o pětinu, a to se znelíbilo Evropské komisi. Ta promptně nařídila České republice zahájit intervenční nákupy. „Evropská komise zahájila nařízením Komise (ES) č. 541/2006 ze dne 31. března 2006 intervenční nákup másla v ČR“, uvedl Ing. Josef Běhal, CSc., z oddělení intervencí živočišných komodit…

Podle informací německého týdeníku Der Spiegel je plán německé kancléřky Merkelové a francouzského prezidenta Chiraca následující: Euroústava se rozdělí na dvě části – ta obecná plná frází o evropském sociálním modelu a lidských právech se předloží lidem ve Francii a v Nizozemí k odhlasování v referendu a ta klíčová o zvýšení kompetencí EU na úkor…