O tom, jak výnosy z lovu podporují agentury, které brání divoká zvířata před pytláky Když minulý měsíc zabil americký lovec milovaného zimbabwského lva Cecila, stačilo to k vzedmutí vlny všeobecného pohoršení. A detaily jsou ještě horší: lev byl údajně vylákán až za hranice národního parku a pak nelegálně zastřelen. Po Cecilově smrti začala řada lidí…

(Úvodní poznámka překladatele: Autor používá slovo locavore, pro jehož překlad jsem použil termín „blízkožravec“ obdobně masožravci nebo všežravci. Blízkožravec tedy jí pouze lokální jídlo, vyrobené do 100 mil od svého domova.) Zrovna čtu knihu Blízkožravcovo dilema: chvála globálního jídelníčku (The Locavore’s Dilemma: In Praise of the 10,000-Mile Diet) od svých dlouholetých přátel Pierra Desrocherse a…

Vladimír Tomšík, profesor ekonomie a viceguvernér České národní banky vydal knihu „Ekonomie a zdravý rozum.“ Věnuje se v ní pěti aktuálním ekonomickým tématům – 1) krizi eurozóny, 2) problémům státního předlužení, 3) investičním pobídkám, 4) nákladům globálně oteplovacích regulací a 5) obavě z vyčerpávání zdrojů. Autor v těchto tématech v podstatě přesvědčivě vyvrací pět ekonomických…

Určitě jste si všimli, že v celém světě dramaticky rostou ceny energií. Analýzu důvodů tohoto cenového pohybu, jež jsou samy o sobě pozoruhodné, si schovám pro jiný text. Co je zajímavé z hlediska regulačních postřehů, je fakt, že růstu cen energií ve veřejných diskusích nikdo netleská a nikdo jej neblahořečí. Říkáte si určitě: „pane Hample,…

Ekologické organizace zaslaly stížnost Evropské komisi na českou vládu za to, že nezahrnula všechny ekologisty navržená území do soustavy chráněných evropských oblastí Natura 2000. „Očekáváme, že Evropská komise po převzetí stížnosti zahájí přestupkové řízení a vyzve českou vládu, aby uvedla věci do pořádku. Pokud vláda nebude na výzvu Komise reagovat, může Komise podat žalobu na…

Jihočeská drůbežárna Česká drůbež zaplatila smluvní pokutu 100 tisíc korun ekologickému sdružení Děti země. Důvodem bylo, že Děti země zjistily, že velikost klecí neodpovídá normě EU na počet slepic na metr čtvereční. K závazku a smluvní pokutě se firma zavázala loni výměnou za to, že Děti země stáhly žalobu proti povolení stavby drůbežárny. [HN 15….

Pražské letiště v Letňanech, muselo být vyhlášeno chráněným územím evropského významu v rámci sítě „Natura 2000“. Důvodem je, že se zde rozmnožili sysli (což jsou takové větší krysy žijící na poli). Z evropských směrnic proto vyplývá, že vlastník letiště bude muset místo zajišťování přistávání a startování letadel nebo výstavby domů pravidelně sekat trávu tak, „aby…

Hnutí Duha vydalo stostránkový spisek „Čistá práce“, v němž se snaží prokázat, že „ekologické technologie a zelené sektory nejen sníží znečištění a zajistí lepší využívání přírodních zdrojů, ale také pomohou vytvořit nová pracovní místa a oživit ekonomiky měst a obcí“. Stojí za to jej alespoň prolistovat, už jen proto, abychom lépe pochopili premisy, ze kterých…

Podle směrnice Evropské unie musí být v České republice po uplynutí přechodného období vyráběno 8 % elektřiny z tzv. „obnovitelných zdrojů“. Protože se jedná o ztrátovou výrobu elektřiny, stát stanovuje minimální výkupní ceny, které několikanásobně převyšují ceny elektřiny vyráběné ze zdrojů, ze kterých se elektřinu vyrábět vyplatí. Díky této deformaci trhu se rozjíždí velký byznys…