Poté, co Colorado implementovalo legalizaci marihuany, napsal můj přítel článek o libertariánech. Je z řad konzervativců, a přestože prezentuje svoje myšlenky rozvážně, činí tento ústřední výrok: V tomto článku chci přesvědčit libertariány, že: „Vy také chcete, aby právo odráželo vaše názory na to, co je správné a co je špatné.“ Je otrávený lidmi jako jsem já,[1] kteří…

Společnost konce 20. století se jistě potýká s mnoha problémy. Za jeden v nejčastěji zmiňovaných jsou považovány drogy. Vlády většiny zemí světa používají nejen neustále nákladnější, ale i represivnější prostředky na jejich potírání v naději, že tento jev jednou vymýtí a svět se bude mít lépe. Výsledkem jejich protidrogové války je ale pravý opak: počet lidí užívajících drogy…