Cukr zdražuje vlivem intervenčních cen nařízených Evropskou unií. EU určuje ceny cukru (a dalších zemědělských komodit) pomocí „nařízení Evropské komise“. Institucí pověřenou intervenčními nákupy, jejichž smyslem je vyhnat ceny cukru na úroveň nařízenou Evropskou unií, je Státní zemědělský intervenční fond. Cukr nakoupený intervenčními nákupy skladuje Státní zemědělský intervenční fond ve svých skladech. Poté je buď…