Mají být libertariáni pro zrušení centrální banky? Ne nezbytně. Klasičtí liberálové jsou zastánci malé omezené vlády, která nezasahuje do životů lidí. Na druhé straně má vláda být silná v zajišťování spravedlnosti, pořádku a národní obrany. Za tímto účelem potřebuje daně. Existují sice myšlenkové směry v rámci širšího liberálního hnutí, které zavrhují jakékoliv zdanění, nicméně valná…

Jerry Jordan je jeden z nejvýznamnějších světových finančních odborníků na bankovnictví. V postavení centrálního bankéře uznává nejen nutnost změny chování centrální banky v nových podmínkách rozvinutých finančních trhů, ale i důležitosti studia soukromé emise peněz a myšlenek svobodného bankovnictví, jejichž úloha se bude v příštím století zvyšovat. Tento pohled na svět (a např. ne euro)…