Status Ústav zřizovaný Ministerstvem zemědělství, v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., zřizovací listina č.j. 22974/2006-11000
Rozpočet 45 000 000
Počet zaměstnanců 106

Verdikt

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti by měl být co nejdříve zrušen bez náhrady. Vykonává nejen duplicitní, ale i zbytečnou činnost, kterou v případě tržní poptávky mohou vykonávat soukromé organizace. Daňový poplatník ušetří ročně přes 40 mil. Kč a nemalé finanční prostředky se dají získat i z prodeje jeho majetku.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Frédéric Bastiat, který patří k téměř neznámým autorům a v učebnicích ekonomie se o něm navzdory jeho rozsáhlému dílu většinou nedočteme, vycházel při sepisování svých textů z metodologického základu, který by mu mohli mnozí současní ekonomové, ale také novináři i politici (všechna tato povolání Bastiat vykonával) závidět – byl jím zdravý rozum. Ano, takové myšlenky…