10. března hlasoval Evropský parlament o nařízení Evropské unie o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. Toto nařízení především stanovuje strop, jaký poplatek si mohou karetní společnosti (jako Visa a Mastercard) účtovat při použití karty při platbě. Zkušenosti z USA ukazují, že následky této regulace budou velmi nepříjemné. Nařízení, o kterém Parlament jednal v prvním…

Mají být libertariáni pro zrušení centrální banky? Ne nezbytně. Klasičtí liberálové jsou zastánci malé omezené vlády, která nezasahuje do životů lidí. Na druhé straně má vláda být silná v zajišťování spravedlnosti, pořádku a národní obrany. Za tímto účelem potřebuje daně. Existují sice myšlenkové směry v rámci širšího liberálního hnutí, které zavrhují jakékoliv zdanění, nicméně valná…

Nová kniha nakladatelství Barrister & Principal přináší originální a zajímavý pohled na život a dílo zřejmě nejznámějšího liberálního myslitele 20. století: Friedricha Augusta Hayeka. Tedy člověka, který svou prací nesmazatelně ovlivnil jak teoretickou ekonomii tak praktickou hospodářskou politiku následujících let. Kniha sama o sobě je zdařilou konstrukcí životopisných údajů, Hayekových autobiografických poznámek a částí rozhovorů…

Pod autorským vedením nestárnoucího Františka Vencovského byl na sklonku minulého roku dokončen a publikován mimořádný projekt. Takto rozsáhlá monografie o dějinách bankovnictví na územÍ českých zemí nemá totiž v domácí literatuře obdoby. Je zajímavé, jak připomíná sám hlavní autor a editor, že máme k dispozici mnohem více odborných publikací o dějinách samotných platidel, než o…

Kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii a předního “rakouského” ekonoma F. A. Hayeka Soukromé peníze je jedním ze zásadních ekonomických děl v 2. polovině 20. století s dalekosáhlými implikacemi do oblasti hospodářské politiky. Hayek navrhuje vyjmout emisi peněz z rukou vlády (centrální banky) a odstranit i tento pozůstatek centrálního plánování z ekonomiky. Hayek ve své…