Vladimír Špidla: „Nízké daně jsou nebezpečím pro demokracii.“

Autor Vladimír Špidla
Datum 19.07.2010

„Musíme si uvědomit, že příliš nízká daňová kvóta znamená nebezpečí pro demokracii jako takovou.“

Musíme si především uvědomit, že příliš nízké daně znamenají nebezpečí pro státní přerozdělovače a tudíž ohrožení schopnosti sociální demokracie prodávat svůj program. Nižší daně znamenají vyšší míru svobody rozhodovat o svých penězích, než jakou nabízí demokracie.

(zdroj)