Vláda opět připravena ovlivnit výsledek referenda

„Vláda připraví referendum o přijetí Smlouvy o ústavě pro Evropu a o její ratifikaci tak, aby tato smlouva, která vytvoří právní rámec pro další rozvoj evropské integrace, mohla vstoupit v platnost koncem roku 2006“, píše se v programovém prohlášení Grossovy vlády. Vláda tak předjímá a připouští jediný výsledek referenda o euroústavě – její schválení. Připravit referendum tak, aby smlouva mohla vstoupit v platnost, znamená zajistit propagandou odpověď ano.