Ve službách svobody: Svoboda učení

Zatímco v minulých dílech našeho seriálu jsme si představili instituce s jasnou organizační strukturou, dnes si představíme původně neformální uskupení (dnes již fungující i jako občanské sdružení) podobně smýšlejících jedinců sdružených kolem jedné webové stránky. Tou je SvobodaUčení.cz. Jak už lze z názvu webu odvodit, je zaměřen na filosofii svobodného vzdělávání. Pod svobodné vzdělávání spadají taktéž pojmy jako unschooling, přirozené učení či dětmi řízené učení.

Stránky SvobodaUčení.cz fungují již od roku 2012 a vznikly jako reakce na státem řízené školství, které po dlouhá desetiletí neprochází výraznými změnami, čímž ignoruje okolní svět, který se mění čím dál rychleji. Nově vzniklý web zaplnil chybějící prostor, kde by se návštěvníci mohli dozvědět o alternativních možnostech vzdělávání, předávat si zkušenosti ohledně domácího vzdělávání dětí a podporovat se ve snaze založit školu využívající inovativní vzdělávací metody. Na stránkách je možné se zaregistrovat a poznávat tak podobně smýšlející lidi. Postupně se Svobodě učení podařilo oslovit širokou komunitu podobně smýšlejících lidí a toto uskupení bezesporu přispělo i k probuzení zájmu médií o téma alternativního vzdělávání.

SvobodaUčení.cz nabízí tuzemským návštěvníkům množství citátů a článků o vzdělávání. Jedná se o překlady i o texty českých autorů. Část článků se soustředí na vyjmenování problémů tradičního školství, jiné nás oproti tomu seznamují s možnými alternativami. K dispozici jsou také rozhovory, otitulkovaná videa (představující například prostředí netradičních škol jako Summerhill nebo Sudbury) či představení dostupné literatury k tématu.  Volně ke stažení je zde elektronická verze knihy Svoboda učení, jež je souborem překladů 15 článků z blogu Petera Graye. Právě on byl tím, kdo zakladatele stránek (a překladatele knihy) Jiřího Košárka ke svobodnému vzdělávání přivedl. Na webu je umístěna i mapa českých a slovenských vzdělávacích institucí a iniciativ, které mají blízko ke svobodnému vzdělávání. Nově byla na stránkách spuštěna i sekce blog, která je určena přispěvatelům „zvenčí“.

S hlavními představiteli Svobody učení se můžeme čas od času setkat i na veřejných setkáních v offline prostoru.  Opakovaně vystoupili například na akcích pořádaných Students for Liberty. Dále byli účastníky ostravské konference Kroky ke svobodě nebo diskusního televizního pořadu Duše K. Zástupce Svobody učení figuruje mezi účastníky na letošní konferenci europarlamentní frakce EFDD o Svobodném vzdělávání. Za účelem vzájemného seznámení a propojení komunity se loni v březnu konalo celorepublikové setkání Svobody učení v Praze. Letošní setkání (koná  se stejně jako konference EFDD v době uzávěrky tohoto čísla našeho časopisu) je spojeno s účastí Quincyho Russella,  absolventa první školy svobodného typu na světě – Summerhillu.

Svoboda učení
Založeno: 2012
Zakladatel: Jiří Košárek
Webové stránky: www.svobodauceni.cz