Ve službách svobody: INESS

I na Slovensku nalezneme think-tanky prosazující liberální hodnoty. Jedním z nich je v lednu 2006 založený INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz). Středobodem jeho činnosti je analýza zaměřená na uplatňování principů a nástrojů volného trhu a jejich dopadů v podmínkách slovenské ekonomiky. Málokdo se věnuje monitorování činnosti a financování slovenského veřejného sektoru v takové míře jako INESS. Do oblasti zájmu analytiků INESS patří i hodnocení efektu legislativních změn a komentování aktuálních ekonomických a společenských témat.

INESS je financován výhradně z darů fyzických osob a příjmů z vlastní činnosti. Jedná se o nezávislé, nestátní a apolitické občanské sdružení.

Analytici INESS patří k hojně citovaným a publikujícím odborníkům v respektovaných slovenských médiích. Pravidelně také přednášejí na konferencích a odborných fórech s ekonomickou a politickou tematikou. INESS vydává vlastní měsíčník Market Finesse, komentující aktuální společensko-ekonomické dění. Organizuje i vlastní diskusní fóra a odborné semináře. Každé léto se v režii INESS koná série vzdělávacích přednášek The Liberty English Camp pod vedením lektorů z celého světa.

Z nejvydařenějších projektů INESS jistě stojí za zmínku Cena štátu. Ten se dopodrobna věnuje struktuře jednotlivých položek státního rozpočtu a občané se díky němu mohou dozvědět, jak velká část státních výdajů jde na důchody, obranu nebo školství. Výdaje jsou rozpočítány i na každého jednotlivého občana. Ve formě účtenky, která vychází i jako součást vydání deníku SME, je tak každému předloženo, kolik musí na jednotlivé státní služby zaplatit z vlastní kapsy. INESS takto nově monitoruje i výdaje slovenských krajů.

Popularitu si získal i projekt Romský mýtus. Jeho cílem bylo nabourat hojně sdílený stereotyp, že finanční podpora romských komunit je hlavní příčinou vysokých daní a že odepření podpory Romům by vyřešilo problémy veřejných rozpočtů. Romský mýtus však na konkrétních číslech demonstroval, že částka, kterou stát vynakládá na podporu Romů, je pouhou kapkou v moři veřejných výdajů. Velký ohlas si získal minutový videospot, jenž byl součástí kampaně.

Nejčerstvějším výstupem INESS je rozsáhlá knižní publikace Zlé peniaze, ve které ekonomický analytik Juraj Karpiš nabízí vlastní interpretaci finanční a dluhové krize.

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (zkráceně INESS)

Založen: 2006

Ředitel: Richard Ďurana

Více informací: http://www.iness.sk/