Úvodník

Vážení čtenáři,

V roce 2006 bude měsíčník Laissez Faire vycházet v takřka nezměněné podobě již devátým rokem. Bohužel, bude to i devátý rok růstu daní a objemu regulací, devátý rok vlády socialistů v naší zemi. Koneckonců, nástup levice v roce 1998 byl pro mě jednou z inspirací pro založení Laissez Faire. Od pádu komunismu až do roku 1998 se podíl daní i podíl veřejných výdajů na HDP snižoval, ruku v ruce s tím se rozšiřoval prostor pro svobodnou směnu založenou na dobrovolnosti. Od roku 1998 se podíl daní a veřejných výdajů na HDP trvale zvyšuje. Ubývá plateb výhodných pro všechny zúčastněné a přibývá politického přerozdělování. Zatímco v roce 1998 tvořil podíl daní na HDP 33,3 %, v roce 2005 to bylo 36,2 %. Zatímco v roce 1998 činil podíl veřejných výdajů na HDP 38,4 %, v roce 2005 to bylo 45,9%. Vláda tak utrácí o7,5 % HDP více než v roce 1998, v dnešním vyjádření je to o218 miliard více. Dramaticky narostl i objem všelijakých regulací, omezení, nařízení a předpisů. Celkem levicové vlády během své vlády vyprodukovaly neuvěřitelných 120 tisíc stran legislativy. Červen s parlamentními volbami bude zlomový. Buď bude stávající trend pokračovat i desátým, jedenáctým, dvanáctým a třináctým rokem, nebo se trend otočí. Bohužel ale i alternativa vývoje v podobě pravicové koalice se začíná stáčet doleva. Nedávno např. ODS v parlamentu podpořila lidovecký návrh na zvýšení rodičovského příspěvku vypláceného do 4 let věku dítěte z dnešních 3635 Kč měsíčně na dvojnásobek. Jinými slovy, i pravice chce občanům brát o dalších 15 miliard korun ročně více, přičemž část těchto peněz chce utratit na úřednický aparát a zbytek rozdělit tak, že některá rodina dostane méně a některá více, než kolik jí stát sebere. Nebo původně slibnou myšlenku rovné daně ODS znehodnotila tzv. zaručeným příjmem, jímž chce zvýšit sociální dávky chudým o další 2–3 tisíce korun měsíčně. Přeji si, aby se po volbách trend změnil, a aby změna byla změnou skutečnou – ne změnou v rétorice, ale změnou v činech – aby se prostor svobody v naší zemi začal opět rozšiřovat. Ať dopadnou volby jakkoliv, Laissez Faire bude pokračovat ve svém úsilí o svobodnou společnost. Děkuji tímto všem vám předplatitelům, kteří jste přispěli na jeho vydávání.

Za občanské sdružení Laissez Faire

Petr Mach, leden 2006