Úvodník

Vážení přátelé individuální svobody,

s blížícím se rokem 2003 se blíží již šestý ročník liberálního měsíčníku Laissez-Faire, měsíčníku, který hájí hodnoty osobní svobody, soukromého vlastnictví a minimálního státu. Existujeme již pět let, aniž bychom, na rozdíl od jiných „nezávislých“ periodik, využívali peníze získané státem od daňových poplatníků. Časopis Laissez-Faire si zasloužil existenci z vůle předplatitelů, inzerentů a vydavatele, nikoliv na základě zvůle politiků a úředníků.

Za celou dobu existence časopisu Laissez-Faire roste míra zasahování státu do svobody člověka. Rostou daně a přibývá regulací, ať již z iniciativy českých tvůrců zákonů či s odvoláním se na nutnost podřízení české regulace regulaci Evropské unie. Abychom mohli hájit principy svobody účinněji, založili jsme občanské sdružení Laissez-Faire, na které jsme vydávání LF převedli. Ačkoliv nesouhlasíme s principem zdaňování různých poplatníků podle toho, na co své prostředky vynakládají, rozhodli jsme se přizpůsobit se – sami jsme hned nově vzniklé sdružení podpořili darem odečitatelným od základu daně z příjmu a těšíme se, že nám stát vrátí část zaplacených daní. Hodláme vyrábět LF ve větším nákladu a oslovit více lidí.

U příležitosti konce roku jsme se rozhodli spojit původem francouzský název časopisu s původně francouzským přáním a vytvořili jsme tak nejen přání do nového roku, ale i výzvu všem politikům a sociálním inženýrům. Štěstí, které si lidé přejí do nového roku, totiž nespadne samo z nebe, ani nám jej nenadělí politici. Politici nás pouze mohou nechat konat, abychom měli možnost o štěstí usilovat a štěstí dosáhnout: Pour félicité, laissez faire, laissez passer.

S přáním krásných Vánoc

Petr Mach, zakladatel Laissez Faire

Tomáš Jirsa, šéfredaktor