Úvodník

Vážení čtenáři,

Dubnové vydání Laissez-Faire přináší varovný článek Petra Macha, který je věnován zvláště té části našich čtenářů, kteří mají alespoň minimální vliv na schvalování zákonů v českém parlamentu, případně přímo na místě pro zákony hlasují. Nejde-li vybrat určitou částku do státního rozpočtu transparentním a veřejné diskusi podléhajícím způsobem (zvýšení daní, či uvalení nové daně), nastupují tzv. „příspěvky“, které obcházejí daňovou soustavu a pokoutně zvětšují reálnou daňovou zátěž obyvatelstva. Více již v článku.

V čísle dále najdete z argumentačního hlediska velmi cenný článek Marka Skousena o rozdílném ekonomickém vývoji ve dvou asijských zemích – v Hongkongu, kde vláda dala ruce pryč a nechala občany konat a v Indii, která přijala centralistický politický model. Hospodářské výsledky obou zemí jsou obecně známé a pro pravověrného liberála není těžké je předvídat.

„Výrok měsíce“ je pro tentokrát nahrazen „Hrůzou měsíce“ v podobě článečku přetištěného z Hospodářských novin, který pojednává o pozitivně diskriminačním zločinu, který se právě uskutečňuje v Norsku. Vládní „dárek“ ženám je skrytým ohrožením statutu soukromého vlastnictví a pozici žen ve společnosti z dlouhodobého hlediska neupevní, spíše naopak. I díky kreslenému vtipu Marka Přikryla, který glosuje právě toto téma, se u tohoto čísla rozhodně nudit nebudete.