Úvodník

Vážení čtenáři,

Magazín pro liberální smýšlení Laissez-Faire prošel na přelomu roku 2001/2002 jistými změnami, jejichž výsledek držíte právě v ruce. Nejedná se o žádné zásadní, principielní či snad názorové změny, jde pouze o několik drobných oživení. Hlavní účel Laissez-Faire – uveřejňování původních českých liberálních textů a překladů kvalitních zahraničních článků – zůstává nezměněn. Stejně tak nedotčeny zůstávají základní principy, které tento měsíčník hájí:

  • víra ve svobodu jednotlivce.
  • víra v nedotknutelnost soukromého vlastnictví.
  • víra v minimum regulace státem, který zůstává malý a efektivní.

Všechny tyto klasické liberální principy najdete „oprášeny“ v českém překladu skvělého článku Jima Perona s názvem „Původní liberalismus“, který tak tvoří vhodné vkročení do nového roku 2002. Ten bude zcela nepochybně pro míru individuální svobody v České republice na další čtyři roky klíčový. Nad článkem „Hon na kuřáky versus zdravý rozum“ můžete popřemýšlet, proč je trh lepší a spravedlivější rozhodovací instancí než hysterií podložená legislativa, která má navíc velmi zajímavou historii.

Doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň.

S pozdravem

Šéfredaktor Tomáš Jirsa

 a vydavatel Petr Mach