Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha

Status
Rozpočet 90 000 000
Počet zaměstnanců 121

Hospodaření

Činnost

Provoz knihovny zemědělské literatury. V rámci projektu EU „Nitrátová směrnice“ zakoupení literatury za 80 tisíc. Pořádání kurzů „Znalosti práce s Wordem“ a „Kurz znalostí o EU“ pro úředníky Ministerstva zemědělství. Příprava kurzů „Welfare v chovu prasat“ a „Welfare v chovu drůbeže“. Kontrola zemědělských vzdělávacích akcí v rámci evropského dotačního titulu SAPARD pořádaných jinými subjekty.

Hodnocení

Pořádání kurzu psaní na počítači pro úředníky Ministerstva zemědělství je zbytečné, všichni úředníci, kteří neumí základní práci s počítačem by měli být propuštěni (zrušit by se samozřejmě mohlo i celé ministerstvo zemědělství). Místo kurzů Welfare v chovu prasat a drůbeže pro úředníky a úřednice by stačilo doporučit četbu Orwellovy Farmy zvířat.

Verdikt

Zrušit bez náhrady. Budovy, kde úřad sídlí, privatizovat.