Ústav územního rozvoje

Status
Rozpočet 31 000 000
Počet zaměstnanců 45

Hospodaření

Prodej publikací a seminářů (převážně státní správě) vynáší 200 tisíc, pronájem bytů a nebytových prostor v budově, kterou úřad vlastní, vynáší 800 tisíc, zbylých 30 milionů pokrývá dotace ze státního rozpočtu.

Činnost

Úřad územního rozvoje je organizací zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Ústav vydává časopis Urbanismus a územní plánování s články typu „Politika soudržnosti Evropské unie v programovém období 2007-2013“ a poskytuje konzultace a pořádá semináře ke stavebnímu zákonu.

Hodnocení

Obce, investoři ani veřejnost nepotřebují Ústav územního rozvoje. Konzultace a výklad zákonů, pokud o ně bude zájem, mohou poskytovat soukromé subjekty.

Verdikt

Úřad lze zrušit bez náhrady. Daňoví poplatníci by ročně ušetřili 31 milionů korun a desítky milionů by vynesl prodej sídla úřadu v centru Brna a hotelu v Orlických horách, který úřad používá pro rekreaci svých pracovníků.