Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Status
Rozpočet 190 000 000
Počet zaměstnanců 482

Hospodaření

Je financován dotací ze státního rozpočtu. Kromě sídla má úřad 15 poboček v dalších českých městech v účetní hodnotě 400 milionů Kč.

Činnost

Ústav samozřejmě neupravuje lesy, jak by se mohl někdo domnívat z jeho názvu. Jde o klasický socialistický výzkumák. Hlavní činností je „národní inventarizace lesů“, úřad publikuje pravidelné zprávy o rozloze a struktuře lesů na území České republiky. Ze zpráv vyplývá, že v českých lesích převládá smrk. Úřad také provádí pravidelné dotazníkové šetření, ze kterého vyplývá, že se v českých lesích nasbírá ročně 2,61 kg borůvek na jednu domácnost. Úřad dále organizuje školení a vysílá své pracovníky na zahraniční konference typu „Venkov jako motor pro splnění obnovené Lisabonské strategie“. Ústav mj. dokončil tříletý projekt „Zavedení lesního lovu v Maroku“. Projet, který byl darem České republiky Marockému království, ukázal, že marocká poušť není pro myslivost vhodná a tak bylo výsledkem alespoň darování softwaru „statistika myslivosti“ marocké státní správě. Nyní se ústav chystá začít zpracovávat „Národní lesnický program pro léta 2007-13“.

Hodnocení

Úřad lze považovat za nadbytečný. Sesbíraným údajům o nasbíraných borůvkách se stejně nedá věřit. Zrušením úřadu by se dalo získat pro státní rozpočet jednorázově 400 milionů za prodej budov a ušetřilo by se ročně 200 milionů nákladů. 482 zaměstnanců by mohlo odejít pracovat do soukromého sektoru, mohli by se např. pokusit poskytovat poradenství Maroku nebo prodávat zprávy o sběru borůvek na komerční bázi.

Verdikt