Uri je dalším švýcarským kantonem, který uzákonil rovnou daň

Daňová konkurence ve Švýcarsku dále blahodárně působí ve prospěch občanů. Jak jsme informovali v LF prosinec 2007, kanton Obwalden schválil v referendu 16. 12. 2007 poměrem 90:10 jednoduchou nízkou rovnou daň.

Nyní následuje Uri, německy mluvící kanton s 35 tisíci obyvateli. Platná kantonální sazba daně z příjmu je 7,2 % po odečtu odečitatelných položek na poplatníka a na děti. Dohromady s federální sazbou a obecními daněmi z příjmu dosahuje zdanění průměrné rodiny 5,4 % hrubé mzdy. Daň ze zisku firem činí v Uri 4,7 %. V referendu 28. září 2008 odsouhlasilo rovnou daň 76 % voličů, 24 % bylo proti.

Rovná daň v Uri je skutečná rovná daň, ne jako u nás. Daňové přiznání se vejde na jednu stránku, jediné odečitatelné položky jsou částky na poplatníka a nezdaňují se příspěvky na penzijní pojištění. Další referendum o nízké rovné dani se chystá v kantonu Thurgau.

Zdroje: www.ur.ch/dateimanager/08.11.06_overview-taxation-in-uri.pdf www.ur.ch/dateimanager/amtsblatt/2008/amtsblatt_08_34.pdf www.ur.ch/dateimanager/abstkantsept2008.pdf