Úřady práce

Status Úřad provozovaný v 248 pobočkách
Rozpočet
Počet zaměstnanců 5136

Hospodaření

Činnost

Úřady práce zprostředkovávají práci uchazečům o zaměstnání, vyplácejí podpory v nezaměstnanosti, kontrolují nakládání s dotacemi přidělenými podnikatelům v rámci „aktivní politiky zaměstnanosti“ a kontrolují ve firmách dodržování zákoníku práce.

Hodnocení

Zprostředkování práce efektivněji provádějí soukromé firmy. Např. největší soukromý zprostředkovatel práce provozující server www.prace.cz, zaměstnává stokrát méně lidí a ve zprostředkování práce je efektivnější než státní úřady práce. V mnoha zemích světa stát práci nezprostředkovává. Americký stát Michigan, který má stejný počet obyvatel jako Česká republika, zrušil počínaje rokem 2004 svých 43 poboček úřadů práce (které zaměstnávaly celkem 450 osob – oproti 5136 v České republice) a o dávky v nezaměstnanosti se od loňska žádá prostřednictvím automatizovaného telefonátu či přes internetový formulář. Systém pak podle zadaného čísla sociálního pojištění určí, zda má žadatel nárok na podporu. Práci si nezaměstnaní v Michiganu hledají sami nebo s pomocí soukromých agentur.

Verdikt

Úřady práce by se měly zrušit. Zrušením úřadů práce by se otevřel větší prostor soukromým zprostředkovatelům práce. Zrušit by se měly i dotace, které jdou na „vytváření pracovních míst“ v rámci investičních pobídek (2 miliardy), a tedy i jejich kontrola. Zrušit by se měl také zákoník práce a práce by se stala předmětem rovnocenného smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem práce - a úřady práce by nemusely dodržování zákoníku kontrolovat. Konečně by se měla zrušit i povinnost platit daň „pojistné na politiku zaměstnanosti“ a měla by být spolu s tím zrušena i podpora v nezaměstnanosti. Lidé by měli vyšší čisté mzdy a větší motivaci k hledání ztracené práce. Lidem by zůstalo ročně k dobru nejen 8 miliard přerozdělovaných formou podpor v nezaměstnanosti, ale i 5 miliard korun provozních nákladů. Prodej nepotřebných budov by vynesl navíc další cca 2 miliardy korun.