Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Status
Rozpočet 2 000 000 000
Počet zaměstnanců 2067

Hospodaření

Úřad hospodaří se státní dvoumiliardovou dotací. Spravovaný majetek v podobě budov má účetní hodnotu 22 miliard korun. Pronájem tohoto majetku vynáší ročně 135 milionů korun (0,6% účetní hodnoty). Prodeje majetku vynesly loni 471 milionů korun. Odúmrtí bývá v ČR zhruba 3 tisíce ročně a vynášejí státu majetek v hodnotě zhruba 40 milionů ročně.

Činnost

Úřad byl zřízen v roce 2002, když stát nevěděl co s úředníky a budovami po „zrušených” okresních úřadech. Nyní tedy zaměstnává tyto úředníky a spravuje tyto budovy. Po vstupu do EU úřad též spravuje „zrušené” celnice na hraničních přechodech. Úřad rovněž zastupuje stát a obce, pokud si to přejí, u soudů při menších obchodních sporech a spravuje odúmrtě (majetek, který byl zanechán bez dědiců a připadá ze zákona státu). Též spravuje státem zabavené předměty, např. drtí zabavená pirátská cédéčka. Úřad majetek občas pronajímá či prodává, ale převážně v něm dlí.

Hodnocení

Úřad je zbytečný, do roku 2002 neexistoval a nikomu nechyběl. Majetek po okresních úřadech je stejně tak nepotřebný, jako úřadníci před pěti lety „zrušených” okresních úřadů. O odúmrtích tak jako tak rozhoduje soud, mohl by automaticky nařídit veřejnou dražbu a výnosy posílat přímo na účty ministerstva financí, není potřeba úřad, který by odúmrtě spravoval.

Verdikt

Úřad lze zrušit bez náhrady. Daňoví poplatníci by ušetřili dvě miliardy ročně. 2067 úředníků by mohlo jít pracovat do soukromého sektoru. Majetek úřadu v účetní hodnotě 22 miliard by měl být rozprodán v dražbě.