Úřad pro ochranu osobních údajů

Status
Rozpočet 95 000 000
Počet zaměstnanců 89

Hospodaření

Činnost

Úřad vede registr databází obsahující osobní údaje a provádí kontroly plnění zákona na ochranu osobních údajů. Oznámení o uchovávání osobních údajů by měli úřadu podávat nejen firmy, které vedou všelijaké databáze klientů, ale i třeba někdo, kdo si nainstaloval bezpečnostní kameru a uchovává její záznamy. V roce 2006 úřad obdržel 1586 udání ohledně vedení osobních údajů, provedl u firem 113 kontrol a uložil 152 pokut, např. hotelu, který si kopíroval pasy hostů, udělili pokutu sto tisíc. Úřad v roce 2006 zaregistroval 1195 databází a celkem již vede seznam 28591 databází. Databázi předplatitelů Laissez Faire ale úřad nemá, protože občanská sdružení databázi registrovat nemusí. Úřad též pomáhá za půl milionu euro v rámci rozvojového programu EU vytvářet obdobný úřad v Bosně a Hercegovině.

Hodnocení

Úřad je zbytečný, do roku 2000 neexistoval a nikomu nechyběl. Je na občanech, aby poskytovali nebo neposkytovali údaje o sobě dalším osobám. Pokud někdo s poskytnutými údaji zachází jinak, než mu bylo dovoleno, může být občanem žalován. Soud má být arbitrem, nikoliv úřad.

Verdikt

Úřad lze zrušit bez náhrady. 95 milionů korun by mohlo ročně zůstat v kapsách občanů a desítky milionů by státu vynesl prodej sídla úřadu v centru Prahy.